Özyeterliliği gerçekleştirmeye doğru: Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi projelerine başarıyı getiren önemli bir unsur, Demircilik Birimi

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bakım Mühendisliği Bölümü Demircilik Birimi birçok önemli çalışma gerçekleştiriyor. Bunun en ön plana çıkanı Mukaddes Türbe’nin projelerinin çelik iskeletinin inşası. Birim bunun dışında atölyesinde kapılar, pencereler vb gibi gerek Mukaddes Ziyaretgâh içinde gerekse de dışındaki projelerde birçok çalışmayı gerçekleştiriyor.

Sefâ Adnan Demircilik Birimi personelinin bir üyesi: “Birçok çalışma gerçekleştiriyoruz; proje binalarında ihtiyaç duyulan demircilik çalışmalarına ek olarak Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı için gereken demircilik işlerini de yapıyoruz.”

“Birimimizin personeli; Hz.Ebulfazl Abbas’a (O’na selâm olsun) ve ziyaretçilerine hizmet için uzun saatler boyunca bıkıp usanmadan çalışıyor.

Bakım Mühendisliği Demircilik Birimi Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi için gereken bakım ve onarım çalışmalarını yapan Bakım Mühendisliği Bölümü’nün bir parçası olup bölüm bünyesinde birçok birim bulunmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: