مسؤول بخش «آستان های قدس عراق» در دیوان اوقاف شیعه: منافع پروژه های آستان قدس عباسی برای کل کشور است

مسؤول بخش «آستانهای قدس و مراقد شریف» در دیوان اوقاف شیعه عراق گفت: پروژه های آستان قدس عباسی پروژه های مهم و بزرگی است که منافع آن نه تنها آستان بلکه کل کشور عراق را شامل می شود.

استاد موسی تقی الخلخالی، این اظهارات را در جریان بازدید میدانی از برخی پروژه های آستان قدس عباسی با همراهی محمد الاشیقر، تولیت آستان و برخی اعضای شورای اداری آن مطرح کرد.

وی افزود: ما از این پروژه ها حمایت می کنیم و این بازدید با هدف تقویت حمایت و آشنایی نزدیک با پروژه های آستان قدس عباسی در زمینه های مختلف است.

این بازدید شامل مجتمع السقاء/2 در منطقه الابراهیمیه وابسته به آستان قدس عباسی می شود که دربرگیرنده مجموعه ای از تاسیسات آستان قدس عباسی از جمله انتشارات الکفیل، کارخانه آب الكفيل، واحد انبارهای فرش بعلاوه کارخانه لبنیات الکفیل وابسته به شرکت مواد غذایی نور الکفیل می شود.

مسؤول بخش «آستانهای قدس و مراقد شریف» در دیوان اوقاف شیعه عراق پروژه های بزرگی که موجب خدمت به جامعه عراقی می شود و نیز تلاشهای انجام شده در زمینه پروژه های بزرگ و مهم را ستود.

پیش از این بازدید، وی ضمن تشریف به زیارت حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام) و بازدید از داخل رواقهای صحن شریف از مهمترین تحولاتی که به لحاظ معماری، فکری و خدماتی در صحن شریف ایجاد شده مطلع شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: