تخفیف بیست و پنج درصدی بیمارستان تخصصی الکفیل ویژه خانواده های شهدا

بیمارستان تخصصی الکفیل آستان قدس عباسی همواره با ارائه جراحی و خدمات درمانی رایگان یا بعضا همراه با تخفیف خانواده های آبرومند و خانواده های شهدا را یاری می نماید.

این بیمارستان اخیرا بیست و پنج درصد تخفیف برای بیماران خانواده های شهدا در نظر گرفته است.

استاد علی هادی جوده العرداوی، مدیر موسسه شهدای کربلای معلی در این باره گفت: این موسسه با تخفیف بیست و پنج درصدی هزینه های درمان با بیمارستان تخصصی الکفیل به توافق رسیده است.

العرداوی گفت: این تخفیف همه گروههای سنی از استانهای مختلف عراق را شامل می شود.

برای برخورداری از این تخفیف لازم است که بیماران تأییدیه ای از اداره مربوطه در استانها أخذ و ارائه نمایند.

از سوی دیگر عباس فاضل حماذی، مدیر بخش بیمه بیمارستان تخصصی الکفیل مهمترین امور انجام شده میان طرفین برای تسهیل امور خانواده های شهدا را تشریح کرد و گفت: این توافق در پی اولین بازدید هیأت موسسه به ریاست العرداوی از بیمارستان الکفیل و دیدار با جاسم الإبراهیمی مدیر بیمارستان صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است بیمارستان تخصصی الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی همچنان به اجرای برنامه نوع دوستانه خود با هدف خدمت به قشر نیازمند و خانواده های شهدا از شهرهای مختلف عراق ادامه می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: