محقق شدن آرزوی دانش آموز نمونه از استان بصره با اقدامات آستان قدس عباسی پس از محقق نشدن وعده های موسسات دولتی

آیه توفیق، دانش آموز ممتاز استان بصره است كه به رغم شرایط سخت معیشتی با تلاش و کوشش توانست معدل 93 را کسب کند. پس از اینکه داستان وی افکار عمومی را متوجه به خود کرد و وعده های زیادی برای ورود او به دانشکده پزشکی از طرف شخصیتها و موسسات دولتی داده شد، اما تمامی آن وعده ها فقط در حد وعده باقیماند و هیچ اقدامی صورت نگرفت تا اینکه لطف و عنایات صاحب کرم و جود حضرت عباس (علیه السلام) شامل او گردید.

آستان قدس عباسی به عنوان یكی از صدها اقدام انسانی خود كه در سكوت و بدون جنجال رسانه ای انجام می دهد نام این دانشجو را در دانشكده پزشكی دانشگاه العمید وابسته به آستان قدس عباسی برای تحصیل رایگان در این رشته ثبت نمود و علاوه بر آن اقامت وی در خوابگاههای وابسته به دانشگاه را متكلف شد و امروز این دانشجو مسیر علمی و برتری خود را طی می كند و هم اكنون سال دوم تحصیلی را پشت سر گذاشته و در آستانه سال سوم تحصیلی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: