در چارچوب طرح توسعه حرم مطهر آغاز شد

اجرای سقف و فضای داخلی طرح تسقیف صحن مطهر عباسی

عملیات نصب سقف کاذب
پرسنل فنی مهندسی حرم مطهر شاغل در پروژه طرح تسقیف حرم مطهر بعنوان بخشی از پروژه توسعه حرم مطهر، عملیات اجرای سقف کاذب و فضای داخلی سقف صحن مطهر را آغاز نمودند.
رئیس قسمت پروژه های مهندسی حرم مطهر آقای مهندس ضیاء مجید الصائغ در گفتگو با خبرنگار الکفیل گفت: بعد از اتمام عملیات مونتاژ اسکلت فلزی طرح تسقیف صحن مطهر و تمامی اجزای آن،عملیات اجرای سقف کاذب و دکور داخلی سقف صحن مطهر آغاز گردید.
وی در ادامه گفت: عملیات اجرائی از ضلع شرقی حرم مطهر و از سمت باب العلقمی آغاز گردیده است. وی از اعزام هیاتی از مهندسان حرم مطهر به کشور مالزی برای انجام تستهای کارخانه ای خبر داد و افزود: مصالح مورد استفاده در اجرای سقف کاذب صحن مطهر و همچنین دکوراسیون آن مطابق با نقشه ها و طراحی های صورت گرفته در کشور مالزی ساخته و به عراق منتقل شده است.


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: