برگزاری اولین دوره تخصصی آشنایی با خط سیاق توسط مركز اسكن و فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس عباسی

مركز اسكن و فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس عباسی دوره تخصصی اسناد مكتوب به خط سیاق و قواعد خاص قرائت آن را برای گروهی از پرسنل آستانهای قدس و متخصصان برگزار كرد.

این دوره كه در سالن حضرت قاسم (علیه السلام) واقع در صحن مطهر آستان قدس عباسی با شعار: «خطّ سیاق؛ فعالیت، پیشرفت و قواعد»، برگزار شد به مدت پنج روز و به مدت سه ساعت در روز با حضور گسترده كاركنان متخصص برپا شد.

استاد صلاح مهدی السراج، مدیر مركز اسكن نسخ خطی به شبكه جهانی الكفیل گفت: این مرکز توسط متخصصان اسناد به برگزاری دوره آشنایی با خط سیاق که عبارتند از تاریخ، آشنایی با خط سیاق و اصطلاحات آن و نیز قرائت متون اسناد مكتوب و شناخت تركیب اعداد در خط سیاق از یك تا میلیون، اقدام نموده است.

در همین راستا، اسد الله آشتیانی، متخصص اسناد تاریخی و خط سیاق با اشاره به برگزاری دوره تخصصی قرائت خط سیاق گفت: خط سیاق بسیار مهم است زیرا بسیاری از اسناد تاریخی در دیوان محاسبات مالی و میزان حقوقها به این خط نوشته شده است.

وی افزود: استفاده از خط سیاق در امتداد جاده ابریشم در کشورهای هند، ایران، ترکیه، عراق و سوریه رایج بوده است و اسناد تاریخی و مالی با این خط نگاشته و ثبت شده است.

وی در خاتمه افزود: از کتابخانه آستان قدس عباسی بازدید داشتم و میراث اسلامی و انسانی بزرگی را در کنار کتب ارزشمند در این کتابخانه یافتم که نمایانگر تلاشهای بی وقفه کارکنان در این بخش است.

لازم به ذکر است که مرکز اسکن و فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس عباسی هر چند گاهی با هدف ارتقای کار فهرست نویسی، دوره های تخصصی را برای پرسنل خود برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: