تاکید وزیر فرهنگ عراق بر توسعه روابط با آستان قدس عباسی

در جریان بازدید هیات آستان قدس عباسی از وزارت فرهنگ و گردشگری عراق طرفین بر اهمیت توسعه همکاری در زمینه های توسعه روشهای حفظ و نگهداری نسخ خطی و اسناد و نیز تولید فیلمهای سینمایی و مستند تاکید کردند.

عبد الأمير الحمدانی، وزیر فرهنگ و گردشگری عراق ومیراث فرهنگی عراق در این دیدار بر ادامه همکاری در زمینه آرشیو بندی دیجیتال پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد بعد از بازنگری وضعیت قانونی مالکیت فکری نویسندگان تاکید کردند.

اعضای هیات آستان متشکل از عباس رشید الموسوی، عضو شورای اداری آستان، نورس الدهان، رئیس دانشگاه الکفیل و ازهر خميس ، کارگردان سینمایی مرکز تولیدات فنی الكفيل بود.

وزير فرهنگ عراق طی این دیدار در جریان فعالیت واحد فیلمهای مستند و سینمائی آستان قدس عباسی قرار گرفت و خواستار اجرای پروژه دیجیتالی کردن برخی اسناد این وزارتخانه شد.

بازدید هیات آستان قدس در پاسخ به بازدید چندین روز قبل وزیر فرهنگ و گردشگری عراق از بخشها و فعالیتهای آستان مقدس عباسی انجام شد که هدف از آن گسترش همکاری مشترک میان طرفین در راستای خدمت به فرهنگ عراق و منافع عمومی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: