سرویس ایاب و ذهاب از مناطق مختلف شهر برای تسهیل حضور دانش آموزان در حوزه امتحانات نهایی به همت آستان قدس عباسی

از جمله اقدامات بشر دوستانه آستان قدس عباسی کمک و یاری رساندن به دانش آموزانی است که حوزه امتحانات نهایی و سراسری آنها از محل سکونتشان فاصله زیادی دارد و دانش آموزان با سختی فراوان در جلسه امتحان حاضر می شوند.

بخش ترابری آستان قدس عباسی با توصیه و سفارش تولیت آستان با هدف تسهیل حضور دانش آموزان در حوزه امتحانات نهایی، ایاب و ذهاب دانش آموزانی را که مراکز برگزاری امتحانات به دور از محل سکونت آنهاست متقبل شده است.

میثم عبدالامیر معاون مسئول بخش ترابری در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل در این خصوص اظهار داشت: این اقدام برای اولین بار نیست که انجام می گردد، اینگونه اقدامات جهت حمایت از دانش آموزان در گذشته نیز صورت گرفته است. برای جابجایی این دانش آموزان اتوبوسهایی با گنجایش پنجاه نفر و مینی بوسهایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این اقدامات با هماهنگی مدیران مدارس و اولیای امور صورت گرفته است و خودروهای آستان مطهر از اولین روز امتحانات نهایی ایاب و ذهاب دانش آموزان را از منازل به مدرسه و بالعکس برعهده گرفته است.

دانش آموزان و اولیای امور نیز به نوبه خود از آستان قدس عباسی که دشواری ایاب و ذهاب به حوزه امتحان نهایی را در این فصل گرم هموار کردند، تقدیر و تشکر نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: