Şahadeti hatırasına özel: Hz.İmam Cafer-i Sâdık’ın (O’na selâm olsun) mubarek dilinden Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun)…

Ebu Abdullah Hz.İmam Cafer-i Sâdık’tan, amcası Hz.Ebulfazl Abbas (İkisine de selâm olsun) hakkında çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Bu rivayetlerin her biri Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Allah-u Teâlâ katında ne denli ulvî bir makamı ve ne denli yüce bir itibarı olduğundan haber vermektedir. Her biri; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Allah-u Teâlâ katında ve Hz. Resûlullah, Hz. Fatıma Zehrâ ve Pâk İmamlar (Allah-u Teâlâ Hz.Resûllah’a ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) nezdindeki hürmetini ilan eden bu mubarek rivayetlerden biri de şu meşhur buyruğudur:
“Amcamız Abbas, delici (çok kuvvetli) bir basirete sahipti; imanı sapasağlamdı. Ebu Abdullah (O’na selâm olsun) ile cihâd etti ve işini layıkıyla (pek güzel) yapıp şehîd olarak (bu alemden) göçüp gitti…”

Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) Efendimiz’in sadece Hz.İmam Sadık’tan (O’na selâm olsun) nakledilen bu şeref madalyonu niteliğindeki buyruğundan başka bir şeyi olmasaydı; bu bile tek başına yeterdi. Çünkü Hz.İmam Sadık, Ataları’ndan, Onlar de Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin), O (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) da Cebrail’den, Cebrail’den Allah-u Teâlâ’dan gelen buyrukları aktarır. Yani Allah-u Teâlâ’nın Hz. Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin), Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) da vasîlerine miras bıraktığı ilimle konuşan Hz. İmam Sadık (O’na selâm olsun); Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) ne denli büyük bir şahsiyete sahip olduğunu ortaya koymakta ve mubarek nefsinde yatan birbirinden temiz manevî özelliklerden haber vermektedir.

Hz.İmam Sadık’ın (O’na selâm olsun) bir diğer meşhur hadisi de; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mubarek Kabr-i Şerîfi’ne varan Şiilerine (taraftarlarına) ve dostlarına öğretmiş olduğu ziyaret duasıdır. Bu ziyaret duasının hadisinin senedi sahihtir ve doğruluğu konusunda ittifak vardır (alimler görüş birliği içerisindedir). Hz.İmam Sadık (O’na selâm olsun) dostlarına Müminlerin Emîri’nin oğlu Hz.Ebulfazl Abbas’ı (O’na selâm olsun) Allah’ın, meleklerinin, nebîlerinin, resullerinin, salih kullarının, tüm şehitlerin ve sıddîykların selâmı ile selamlamalarını; ardından Masumlar’ın (Hepsine selâm olsun) ziyaretlerinde rastladığımız türden ulvî makamları ve menkıbeleri sıraladıktan sonra Allah-u Teâlâ’nın mağfiretine, rızvanına, kurtuluşa ve ahrette kazananlardan olmaları için dua etmelerini öğretmektedir.

İşte bu yüzden Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) ziyaret duası; dua olma özelliğine ek olarak O’nun Allah-u Teâlâ katında ne denli yüce ve ne kadar ulvî bir makama sahip olduğunu belirtme açısından çok açık bir delil niteliği de taşır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: