برگزاری دوره آموزشى مهارتهای تاثیرگذاری برای پرسنل واحد ارشاد دینى بانوان

بخش آموزش عالى آستان قدس عباسى دوره آموزشى را در زمینه مهارتهای تاثیر گذارى و هوش اجتماعى براى پرسنل واحد ارشاد دینى بانوان به مدت ٢٠ ساعت برگزار کرد.

این دوره برخى مهارتها را مورد بررسی قرار داد که موارد زیر را شامل می شود:

چگونه اثربخشى مثبت داشته باشید؟ مشهورترین قوانین تاثیر گذارى بر مردم، مهارتهای ارتباط با دیگران، چگونه با دیگران انسجام داشته باشید و بر آنها تاثیر بگذارید، تاثیر گذارترین شخصیتها، با مردم به اندازه عقلشان رفتار کنید، شخصیتهای مؤثر، تاثیر بر رؤسا و زیر دستان، تمرین عملى، هوش اجتماعى، تعاریف هوش اجتماعى.

مشتاق معن العلى، معاون رئیس بخش آموزش عالى آستان در این خصوص به شبکه جهانی الکفیل گفت: مهارتهای ارتباط اجتماعى و مدیریت آن از مهارتهای مهمی به شمار می رود که لازم است کارکنان حوزه ارشاد و آموزش آن را فراگیرند. این دوره از جمله برنامه های آموزشى است که بخش آموزش عالی آستان برای خواهران مبلغ در واحد ارشاد دینی بانوان برگزار نمود و هدف از آن ارتقای قدرت تبلیغ نزد خواهران مبلغ بر اساس ضروریات اثر گذارى و جلب توجه مخاطبان در حین فعالیتهای ارشادى و آگاهی بخشی عملی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: