اعلام جعلی بودن هرگونه صفحه یا اکانت با نام متولی شرعی آستان قدس عباسی در شبکه های اجتماعی از طرف آستان قدس عباسی

دفتر سید احمد صافی، متولی شرعی آستان قدس عباسی در بیانیه ای وجود هرگونه اکانت رسمی یا صفحه در شبکه های اجتماعی متعلق به متولی شرعی استان قدس عباسی را نفی کرد.

لذا به اطلاع شهروندان و خبرنگاران محترم می رساند که تمامی صفحاتی که با نام ایشان فعالیت می کنند جعلی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: