حفظ زیبایی صحن مطهر عباسی با اقدامات بخش مرمت و نگهداری صحن مطهر

بخش مرمت و نگهداری صحن مطهر عباسی اقدامات تعمیر و نگهداری لوسترها و آینه کاریهای صحن مطهر را به منظور حفظ زیبایی آن که متناسب با فضای معنوی حرم است به شکل روزانه انجام می دهد.

اقدامات پرسنل واحد آینه کاری وابسته به بخش مرمت و نگهداری صحن مطهر عباسی شامل غبار روبی لوسترها و آینه کاریها و حفظ درخشندگی و جلای آنها می شود که طی آن از جرثقلیها و بالابرها برای دسترسی به بالاترین ارتفاع مورد نظر در داخل صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) استفاده می شود و با مواد شیشه پاک کن لوسترها و آینه کاریها غبار روبی می گردد.

هدف از این اقدامات حفظ زیبایی و درخشندگی آینه کاریها و لوسترهایی است که زینت بخش حرم مطهر است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: