انتشار کتاب پیرامون سیره "شیخ العراقیین" به همت مرکز تراث کربلا

مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به تازگی کتاب «شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهرانی الحائری» نوشته شیخ حامد رضایی و با ترجمه حسن علی حسن مطر را منتشر کرده است.

انتشار این کتاب توسط مرکز تراث کربلا به دلیل اهمیت احیای میراث و تبیین نقش علما در حمایت از جنبش علمی و فرهنگی بواسطه علوم مختلف، غنی سازی کتابخانه های اسلامی با کتب و آثار جدید است و این امر مکمل مجموعه آثار میراثی کربلا است که مرکز اقدام به انتشار آن کرده است.

این کتاب دارای ده فصل است که سیره یکی از مراجع شهر کربلای معلی یعنی شيخ عبد الحسين تهرانی حائری را مورد بررسی قرار می دهد. مرحوم تهرانی از محضر علمایی مانند صاحب جواهر بهره برده و ایشان اجازه اجتهاد به وی داده است. شیخ تهرانی حائری خدمات گرانقدری در بازسازی عتبات مقدس داشته و با برخی فرقه های ضاله همچون بابيت وبهائیت مقابله کرد و مانع گسترش آنها شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: