مسئول واحد خطابه حسینی: ضروری است که طرح خطابه و تبلیغ را امری ضروری در شخصیت یک طلبه قرار دهیم

شیخ عبدالصاحب طائی مسئول واحد خطابه حسینی در آستان قدس عباسی اظهار داشت: ضروری است که طرح خطابه و تبلیغ را امری الزامی در شخصیت یک طلبه قرار دهیم. در این صورت هدف اساسی برای خطیب و مبلغ دینی، ترسیخ دروس اعتقادی، اخلاقی و فقهی در بین بانوان جامعه است.

این مطالب را مسئول واحد خطابه حسینی آستان قدس عباسی در دیدار با برخی از خطیبان و بانوان مبلغ در سرداب العلقمی بیان نمود. وی همچنین تأکید کرد که بانوان باید قبل از هر مساله ای، به حفظ خانواده بپردازد و طی سخنانی به مقایسه بانوان گذشته به بانوان امروزی که به پیشرفتهای تکنولوژی همچون شبکه های اجتماعی مشغول شده اند؛ پرداخت.

وی با اشاره به اینکه همسر باید مسئولیتهای خود را در حمایت و حفظ اسرار خانواده ادا نماید، گفت: همسر نباید با عصبانیت و تندی با مسائل کوچک برخورد کند و باعث از هم گسیختگی خانواده شود.

از سوی دیگر معاون مسئول واحد خطابه حسینی اظهار داشت: واحد خطابه حسینی برگزاری جلسات و دیدارها دوره ای را با هدف برنامه ریزی وظایف کاری این واحد در رأس کار خود قرار داده است. همچنین این جلسات و دیدارها می تواند برای مبلغان بسیار مفید باشد.

وی ادامه داد: شیخ عبدالصاحب طائی به صورت مستمر و پیوسته جهت ارتقای این واحد، کارکرد پرسنل را پیگیری می نماید و در این خصوص دوره های آموزشی جهت ارتقای کار تبلیغی بانوان نیز برگزار شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: