Hz.İmam Cevâd (O’na selâm olsun): İlim ve murad kapısı…

Cevâd (eli bol), Takî (pek takvalı), Kanî (kanaat sahibi)… Sevenlerinin ve taraftarlarının ihtiyaçlarının karşılandığı kapı… Hz.Resûl-ü Azam’dan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sonra gelen Hidayet Önderleri’nin dokuzuncusu… Murada erdiren kapı…

Hz.İmam Muhammed Cevâd (O’na selâm olsun)

Tıpkı pâk babası ve ataları gibi; kendi döneminde meydana gelen tüm sapkın akımlara ve yozlaşmış düşüncelere karşı en iyi şekilde mücadele etti, hem de küçük yaşından itibaren. Bu yüzden de - yine tıpkı pâk babası ve atalarının gördüğü - Emevi ve Abbasî kininden güvende olmadı. Dünyevi şeylere duydukları sevgiyle kör olmuş, dünyalık tutkusuyla kudurmuş köpeklere dönen o dönem rejimi yöneticileri; bu yüzden de O’na suikast düzenleyip zehirletene kadar rahat etmemişlerdir. Bu iğrenç suikastlarını da Hz.İmam Cevâd’ın (O’na selâm olsun) zevcesi, Memun kızı Ümmül Fadl aracılığıyla yapmışlardır. Hz.İmam (O’na selâm olsun) hicri 220 yılında Zilkâde ayının sonunda şehîd edildiğinde gençliğinin baharındaydı; hatta Pâk Hidayet Önderleri arasında en genç yaşta şehîd olan Hz.İmam Cevâd’dır (O’na selâm olsun).

Hz.İmam’ın (O’na selâm olsun) mubarek bedeni; Bağdat’ın Kerh yakasında, Dedesi Hz.İmam Musa Kâzım’ın (O’na selâm olsun) yanı başına defnedilmiştir. İkisinin pâk mezarları yanyanadır ve bugün halk arasında pâk türbelerine ikisine atfen “Kazımeyn / İki öfkesini yutan İmam” ya da Cevadeyn/ İki eli bol İmam” Türbesi denir. Pâk Ziyaretgâhları Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mektebinin tüm mensuplarının en sık ziyaret ettiği mukaddes mekânlardır. Yüzyıllar boyunca nice ulemâlar bu mubarek mekânda ilim öğrenmiş, öğretmiş ve birbirinden değerli eserler bırakmışlardır. Ayrıca buralarda yaşayan ya mekânın sahiplerinin kadrini bilen halk; yüzlerce yıl boyunca buraya gelmişler ve Yüce Allah’tan pâk ziyaretgâhların sahiplerinin makamı hürmetine dertlerinin, sıkıntılarının çözülmesi için dua edip muratlarına ermişlerdir. Bu yüzden burası hem İlim kapısı hem de Murâd kapısı olmuştur…

Selâm olsun Hz.İmam Muhammed Cevâd’a!

Pâk doğumu ile dünyayı şereflendirdiği günde, acı zehre sabrederek şehîd olduğu günde ve yeniden diriltilip ona zulmedenlerin hepsinden hakkını alacağı günde O’na selam olsun!

Allah’ın selâmı üzerine olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: