اختتامیه سومین دوره اردوگاه تابستانی پیشاهنگی «بنات العقيده»

واحد مدارس الکفیل در ادامه مجموعه اردوهای پیشاهنگی تابستانی خود تحت عنوان«بنات العقيده» اخیرا دوره سوم و آخرین دوره «حاملات اللواء: پرچمداران» را با حضور صد و پنجاه دانشجو از دانشگاههای مختلف استانهای بغداد، واسط، قادسیه و دیالی در عراق خاتمه داد.

استاد بشرى الكنانی، مسئول واحد مدارس الکفیل، به شبکه جهانی الکفیل گفت: برای روزهای مختلف اردو برنامه های گوناگونی در نظر گرفته شده بود که دست اندرکاران در این فعالیت تلاشهای فوق العاده ای را به منظور ارائه اطلاعات فرهنگی به دانشجویان به کار گرفتند که در استفاده از اوقات فراغت در تابستان و افزایش کوله بار فرهنگی و معرفتی آنها سهیم بود.

وی افزود: برنامه های این دوره که از روز نخست تا روز پایانی ادامه داشت، شامل فعالیتهای متنوع قرآنی، سرود، مسابقات فکری، عقیدتی، علمی و نیز تکریم بانوان و اساتیدی بود که در موفقیت اردوها نقش داشتند.

شایان ذکر است، برگزاری اردو یکی از فعالیتهای واحد مدارس دینی بانوان الکفیل است که در مرکز صديقه طاهره (عليها السلام) برگزار می شود. در این اردوها کارگاههای علمی در زمینه های مورد علاقه دانشجویان به منظور پیشرفت توانمندی و مهارتهای علمی، شخصیتی و اجتماعی آنها تشکیل می شود که شامل سخنرانیها و کارگاههای آموزشی برای دانشجویان می شود که آنان را به خوشبینی و امید به آینده ترغیب می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: