Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nde Gadîr-i Hum Bayramı münasebetiyle sevinç ve neşe manzaraları

Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı Gadîr-i Hum Bayramının gelişi nedeniyle Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin dört bir yanına sevinç ve neşe manzaraları hakim olmuş durumda. Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Müminlere Velî ve Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Halîfesi olduğunun tebliğ edildiği Gadîr-i Hum hatırasının yıldönümü münasebetiyle birçok çalışma yapıldı. Mukaddes Türbe duvarlarına Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostlarının bu hatırada duyduğu sevinci ve Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ebedî bağlılığı ifade eden yazıların asılması bunlardan bir tanesiydi.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de Hz.Muhammed ve Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sevinçli hatıralarında yaşattığı geleneği devam ettirdi ve bu hatıraya yönelik özel bir program hazırladı. Bu kapsamda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda ve dışında birçok kutlama töreni ve festival düzenlenirken Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda da bu hatıra münasebetiyle açılışlar yapılacak.

Hicri onuncu senenin Zilhicce ayının on sekizinci gününde Hz.Nebiyy-i Azam Muhammed Mustafa (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) tarafından Allah-u Teâlâ’nın emri ile Hz.İmam Ali Ebi Talib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Müminlerin Emîri, Velîsi ve Hz.Peygamber’in Halîfesi olarak atandığı tüm Müslümanlara bildirilmiştir. Bu hadîse Hum denilen bir yerde yaşandığı için Gadîr-i Hum olayı olarak bilinir ve Müminler her sene bu hatıranın yıldönümünü Gadîr-i Hum Bayramı olarak kutlarlar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: