Gadîr-i Hum Bayramı, Allah’ın en büyük bayramıdır

Gadîr-i Hum Bayramı’na büyük öneminden ötürü “Allah’ın en büyük bayramı” denmiştir. Zira Hicri onuncu yılda Zilhicce ayının on sekizinci gününde çok büyük ve çok önemli bir tarihi olay ilan edilmiştir. Öneminden ötürü de; noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah tarafından Hz. Peygamber Efendimiz’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Müslümanlara hemen onu tebliğ etmesi vurgulanmış ve Medîne’ye kadar ulaşıp öyle tebliğ etmesi için mühlet verilmemiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez.’

İşte bu ayet; bir sonraki aşamanın ne kadar güçlü ve Müslümanların hayatında ne denli bir role sahip olduğunu açıkça göstermektedir.Çünkü İmamet – liderlik – makamı ile ilgilidir ve Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) nübüvvet ve vahy tebliğ etme vazifesinin ancak bu makamı tebliğ ederse tamamlanacağına vurgu yapmakta; hatta ve hatta bu tebliğ yapılmazsa elçiliğin yapılmamış olacağını söyleyerek İmametin tebliğinin ne denli önemli olduğuna şiddetli bir vurgu yapmaktadır.

Bu güne “Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı” denmiştir çünkü bu günde din kemâle ermiş ve nimet tamamlanmıştır. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim.’

Bu güne “Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı” denmiştir çünkü bu günde iman kemâle ermiştir. Zira Yüce Allah’ın şu buyruğunda bu hususa işaret vardır:

“Bedeviler dedi ki: “İman ettik.” De ki: “Siz iman etmediniz; ancak “İslâm (Müslüman) olduk” deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve resulüne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Hiç şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”

O halde velâyet imanın kemâlidir; tam da Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Müminlerin Emîri hakkında Hendek savaşı gününde buyurduğu gibi ‘İşte imanın hepsi, şirkin hepsine karşı (savaş) meydanına indi…’

Bu günün Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı olmasının ardında yatan bir diğer hikmet de şudur: Diğer İslami bayramları Müslüman da kutlar münafık da. Ancak Gadîr-i Hum Bayramı’nı sadece Mümin kimse kutlar; çünkü Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’yi (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sadece mümin kimse sever, Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) buyurduğu gibi: ‘Ey Ali; seni ancak mümin sever ve sana ancak münafık buğz eder’

Ali sevgisiyle dolu kalplerin sahibi ve sahibeleri ey müminler ve mümineler…Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı sizlere mubarek olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: