برگزاری دوره تخصصی نگارش مقالات علمی قرآنی به همت مرکز قرآن کریم

موسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی شعبه استان نجف اشرف در چارچوب فعالیتهای قرآنی خود، دوره تخصصی را تحت عنوان «نگارش مقالات علمی برای پژوهشهای قرآنی حدیثی و اعتقادی» برگزار کرد.

این دوره دربرگیرنده دروس متعدد و جلسات متوالی است که در چارچوب این دوره طی چندین جلسه به آموزش دروس مرتبط با نگارش مقالات علمی در چارچوب طرح موسسه برای شرکت در پیشرفت مطالعات قرآنی و افزایش تجربه محققان در سطوح علمی و فنی می پردازد.

اولین جلسه این دوره که با حضور عمار عبد الرزاق الصغير برگزار شد به معرفی چارچوب نظری پژوهش علمی، ماهیت پژوهش، هدف، مهمترین زمینه ها و مراحل ارزیابی مشکلات آن پرداخته شد.

در این جلسه همچنین مهمترین ابعاد نظری مرتبط با پژوهشها و محققان و رویکردهای متعددی که ممکن است محقق در جریان نگارش پژوهش علمی با آن مواجه شود ارائه گردید.

شرکت کنندگان بر اهمیت این دوره و لزوم رویارویی با تفکری که عقاید اسلامی را تحریف می کند تأکید کردند.

شایان ذکر است، موسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی به طور پیوسته فعالیتهای قرآنی مختلفی را در زمینه های حفظ، تلاوت و پژوهش برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: