برگزارى مسابقات تيمی قرآنی ويژه دانش آموزان به همت آستان قدس عباسی

مركز پروژه های قرآنی وابسته به موسسه قرآن كريم آستان قدس عباسی مسابقات تيمی قرآنی ویژه نونهالان عراقی را در قالب پنجمين طرح ملی "امير القراء" برگزار كرد.

اين مسابقه يكی از برنامه های متعددی است كه در چارچوب طرح ملی امیر القراء با هدف کشف و رشد استعدادهای قرآن آموزان و معرفی آنها به جهانیان برگزار می شود.

در اين مسابقه هشت تيم پنج نفره در بخش های مختلف به رقابت با يكديگر می پردازند.

اين مسابقه سه مرحله از جمله تلاوت به سبک عراقی و مصری، تقليد از قاريان برجسته و نيز پرسش و اطلاعات عمومی قرآنی را شامل می شود.

شايان ذكر است، پنجمين دوره طرح ملی امير القراء دربرگيرنده دروس و برنامه های مختلفی است كه هدف از آنها آماده سازی قاريان حامل مفاهيم قرآن كريم است. در این طرح دروسی در زمينه های فقهی، عقيدتی، اخلاقی و غيره ارائه و نیز محافل و جلسات قرآنی برگزار می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: