تأكيد متولی شرعی آستان قدس عباسی بر لزوم اتكاء به تواناییهای علمى عراق جهت بازگرداندن هويت واقعى كشور

متولی شرعی آستان قدس عباسی در دیدار با حمید فاضل التمیمی، رئیس دانشگاه المستنصریه كه در دفتر ایشان در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) صورت گرفت، مجددا بر لزوم بهره جستن از توانمندیهای فکری عراق و ایجاد فضای مناسب برای رشد عراق تاکید کرد.

وی همچنین بر اهميت رهایی یافتن از مشکل موجود در جامعه عراقی يعنى عدم بهره مندی از تواناییهای داخلی کشور و پذیرش شخصیتهای خارجی و نیز لزوم فشار بر دولت جهت بازگرداندن هویت واقعی عراق با اتكا به توانمندیهای کشور تاکید کرد.

الصافی در این دیدار درباره مسائل مختلفی گفتگو کرد. وی تصریح کرد: آستان قدس حامی هرگونه فعالیت علمی، فرهنگی و فکری خواهد بود که می تواند از روند آکادمیک و آموزشی دانشگاه را حمایت کند.

آستان همچنین از پروژه های آن که در احیای بازار عراق از طريق محصولات داخلي سهیم است حمایت خواهد کرد.

وی همچنین بر مفهوم شهروندی و تقویت آن در بین اساتید و دانشجویان، تلاش برای مبارزه با معضل اعتیاد، تقلب در امتحانات و مجازات افرادی که حرمت اماکن مقدسه را زیر پا می گذارند از طريق قوانين كارآمد تاكيد كرد.

شیخ الصافی در ادامه اظهاراتش بر لزوم ترغیب دانشجویان به اهتمام به بعد علمی، توجه به دانشجویان بااستعداد و نخبه و تلاش برای رشد آنها تاکید کرد.

حميد فاضل التميمی، نیز گفت: امیدواریم چشم اندازهای همکاری میان دانشگاه المستنصریه و آستان قدس عباسی گشوده شود و تجارب بزرگ و مهم پرسنل آستان در پژوهشگاهها و موسسات آکادمیک و نیز پروژه ها و کارگاهها مورد استفاده قرار گيرد.

وی بر نقش مهم آستان قدس عباسی در نشر فرهنگ و علوم اهل بیت (عليهم السلام) و توجه به فعالیتهای علمی و فرهنگی که به تقویت ارزشهای دین اسلام، رسول اکرم و اهل بیت مطهر ایشان(علیهم السلام) می انجامد تاکید کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: