Hz.Huseyn (O’na selâm olsun) ona şöyle dedi: ‘Rabbin sana merhamet eylesin ey Müslim bin Avsece!”

“Rabbin sana merhamet eylesin ey Avsece oğlu Müslim! ‘Onlardan kimi verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehîd olmuşlardır), kimisi de beklemektedir. Verdikleri sözü de hiç değiştirmemişlerdir….”

Müslim b. Avsece (Allah O’ndan razı olsun) Taff günü (Kerbelâ Olayı) savaşında şehîd düşünce Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) mubarek dudaklarından işte bu sözler dökülmüştü. Hz.Müslim b. Avsece (Allah O’ndan razı olsun), savaş meydanına inip Allah-u Teâlâ yolunda Şehitlerin Efendisi’ni (Allah’ın salât ve selâmları üzerine olsun) savunan ve şehîd düşen ilk yiğitti. Müminlerin Emîri Ali b. Ebî Talib’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostlarındandı; Cemel, Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında O’nunla birlikte çarpışmıştı. Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ile yolculuğuna Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) saffında devam etmiş ve eşi benzeri bulunmayan bir gün olan Aşûra günü’ndeki savaşta şehîd olmuştu.

Hz. Müslim b. Avsece tarihte hak ettiği konuma erişmiştir. Zira Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) aşkında eriyip gitmiştir. Kendi zamanının İmamı’na son nefesine kadar itaatkârdı. Bereketli ömrünü Allah Resûlü’nün Reyhânesi’ni (Allah-u Teâlâ O’na, Hz.İmam Huseyn’e ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât eylesin) müdafaa ederek, hak sözü yücelterek ve bu uğurda kanının son damlasına kadar çarpışarak taçlandırdı.

Selâm olsun Huseyn’e, Huseyn’in oğlu Ali’ye, Huseyn’in evlatlarına ve Huseyn’in dostlarına!

Allah’ın selâmı hepsinin üzerine olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: