Hz.Huseyn (O’na selâm olsun) onlara şöyle dedi: “Allah size hayırla mükafatlandırsın, nasıl da (iyi) bir hane halkısınız…” (Abdullah b. Umeyr el-Kelbî ve eşi)

Abdullah b. Umeyr el-Kelbî Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) askerlerine katıldıktan sonra eşi Ümmü Veheb de kocayısla birlikte şehîde olabilmek için savaş izni istedi. Bunun üzerine Şehitlerin Efendisi (O’na selâm olsun) şöyle buyurdu: “Hayırla mükafatlandırılasınız, ne iyi bir hane halkısınız. Hanımlar arasına geri dön - Allah sana merhamet eylesin – ve hanımlarla birlikte otur; zira hanımların üstüne savaş (vecibesi) yoktur.” O da öyle yaptı ve aralarına katıldı. Ancak eşi Abdullah şehîd edildikten sonra kendisi de şehîde oldu.

Abdullah b. Umeyr el-Kelbî ve hanımı Ümmü Veheb (Allah ikisinden razı olsun) Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’i (O’na selâm olsun) savunan ailelerdendi. Abdullah b. Umeyr el-Kelbî de Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) ordusunda çarpışırken şehîd düşmüştü. Kendisi ile ilgili bilinen savaş meydanına inmeden önce Şehîtlerin Efendisi’nden izin istediği, sonra da Ömer b. Sâd’ın zorbalar sürüsüne karşı arslanlar gibi savaştığı ve kendi zamanının İmamı Hz.İmam Huseyn’i (Allah’ın selâmı üzerine olsun) müdafaa ederken şehâdet şerefine nail olduğudur.

Huseynîlerin yolu çağlar boyunca işte böyle olmuştur. Zira onlar kendi değerlerinin, ilkelerinin ve yurtlarının ilk savunucuları olmuşlardır. Çünkü Hz Huseyn’in (O’na selâm olsun) yolundan ancak seçkin kahramanlar gider…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: