نظافت بین الحرمین و اماکن مجاور با مشارکت پرسنل آستان قدس عباسی و خادمان افتخاری

پرسنل بخش خدماتی آستان قدس عباسی پس از اتمام مراسم زیارتی عاشورا طی یک پویش گسترده نظافت اماکن و خیابانهای اطراف صحن مطهر را آغاز نمودند.

در این پویش علاوه بر مشارکت ده ها تن از کارکنان بخش امور خدماتی، تعداد بسیاری از تجهیزات همچون خوروهای باربری و جمع آوری زباله به کار گرفته شدند.

در این راستا، پرسنل خدماتی بخش بین الحرمین وابسته به دو آستان با کمک خادمان افتخاری تلاشهای خود را به منظور تنظیف بین الحرمین و خیابانهای اطراف آن و جمع آوری موکتهای قرمز و غبار زدایی دو چندان نمودند.

این اقدام بخشی از طرح خدماتی آستان قدس عباسی پس از اتمان مراسم های زیارتی میلیونی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: