برگزاری دوره طراحی و مونتاژ ویژه پرسنل واحد خطابه حسینی بانوان

بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی دوره جامع طراحی و مونتاژ را برای پرسنل واحد خطابه حسینی بانوان به مدت ده روز برگزار کرد.

عبد الله إسماعيل النوری، سخنران این دوره از واحد رسانه در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: این دوره ده روزه به مدت سه ساعت در روز برگزار شده و هدف از آن توسعه مهارتهای فنی پرسنل این واحد در زمینه طراحی و مونتاژ است.

وی افزود: این دوره در هفته اول ارائه اطلاعات عمومی درباره برنامه گرافیک (افتر افكت) را شامل شد که استفاده حرفه ای از برنامه مزبور در حوزه کاری را به شرکت کنندگان می آموزد.

شایان ذکر است، بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی دوره های آموزشی متعددی را برای پرسنل خود در واحدها و مراکز این بخش جهت ارتقای مهارتهای فنی آنها و همسویی با پیشرفتهای حوزه کاریشان برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: