آغاز نخستین دوره قرآنی الجود با مشارکت پنجاه استاد دانشگاه

اولین دوره ملی قرآنی الجود عصر روز جمعه با حضور بالغ بر پنجاه استاد از سیزده دانشگاه عراقی به همت موسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی و با نظارت اساتید خبره و متخصص برگزار شد.

این دوره در چارچوب طرح قرآنی دانشگاهها و موسسات عراقی و از روز جمعه ۲۹ شهریور لغایت 5 مهر برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این دوره دروس فشرده ای را پشت سر می گذارند که شامل برنامه های قرآنی مختلف از جمله تجوید، وقف و ابتدا، روشهای تدریس، دروس اعتقادی و فقهی و سخنرانیهای قرآنی و برنامه های فکری متعدد می شود.

اساتید طی سالهای آتی به انتقال تجربیات و معارف مهم قرآنی به شرکت کنندگان در این طرح خواهند پرداخت تا به آنها در پیشرفت در زمینه های علمی و اعتقادی کمک کنند.

شایان ذکر است، طرح قرآنی در دانشگاهها و موسسات قرآنی یکی از طرحهای فکری مهم آستان قدس عباسی است که طی سالهای گذشته با استقبال گسترده ای روبه رو شده است و اخیرا بیش از دو هزار دانشجو در آن شرکت کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: