Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nden birleşik kurumsal kimlik kazanmaya doğru ilk adım

Çalışmalarını daha organize ve daha gelişmiş bir şekilde yürütmeye özen gösteren Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; bu doğrultuda yeni bir adım daha atarak birleşim kurumsal kimlik oluşumunun temelini attı. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun) talimatı üzerine gerçekleşen çalışma; branding olarak bilinen markalaşmanın da bir parçasını oluşturuyor. Herhangi bir kurumun inşa edilmesinde önemli bir tarafı oluşturan markalaşma süreci aracılığıyla kurum görsel kimliğini tasarlıyor. Bundan yola çıkarak da kendi görsel kimliklerini tasarlıyor, ondan da yol acıkarak başka herhangi bir kurumun kendi çalışmalarını görebilmesini sağlayabiliyor.”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin kendine ait tüm çalışmalarını, söylemlerini ve aktivitelerinin kayda geçmesi açısından da büyük yarar sağlayan birleşik kurumsal kimlik konusu ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na konuşan Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yönetim Kurulu Üyesi ve söz konusu çalışmadan sorumlu komite başkanı Hacı Kâzım Ubadê şunları söyledi: “Enine boyuna araştırma ve çok sayıda toplantının ardından Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nden gelen talimat üzerine bugün bu çalışma ile ilgili ilk adımları atmış bulunuyoruz. Bu kapsamda projeyi, umulan hedeflerini, uygulandığı takdirde neler olacağını ve unsurlarının uygulanmasını açıklamak için Mukaddes Türbe’deki idari yapıların sorumluları ile toplanıp konuyu geniş çaplı olarak ele aldık. Tasarımdan basılı çalışmalara, bünyesinde barındırdığı bilgilere, içeriğe, resimlere, çizgilere, Mukaddes Türbe’nin resmi logosunun uluslararası kabul gören standartlara göre kullanılmasına kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bunlara ek olarak birleşik kurumsal kimliğin kullanılma yolları, yöntemleri, içteki ve dıştaki resmi yazışmalar da dahil olmak üzere farklı kullanılması, Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin nişanelerini yansıtan resmi üniforma vb gibi başka detayları da ele aldık. Komite üyeleri ile birlikte başka toplantılar daha yapılacak. Bunu da çok yakında yapacağız Allah-u Teâlâ’nın izniyle.”

“Kurumsal kimliğin inşa edilmesi kurumun ve kimliğinin ruhu sayılmaktadır. Kurumsal kimlik aracılığıyla kurum kendi mensupları ve dış muhiti ile bağlarını sürdürmektedir. Bu kimlik aracılığıyla vizyonundan başlamak üzere mesajına, pâk hedeflerine ve insani değerlerine kadar Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne ışık tutacağız. Böylelikle Mukaddes Türbe’ye ve farklılıklarına ait zihinlerde tam bir portre çizebileceğiz. Bununla da hedef kitleye uygun, özgün bir kimlik elde etmek mümkün olacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: