برگزاری برنامه های فرهنگی نشستهای القمر در استان «میسان» عراق

برگزاری برنامه های فرهنگی نشستهای «القمر» که به همت بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی برگزار می شود، همچنان ادامه دارد. این نشست با هدف مشارکت در ارتقای سطح فرهنگی جوانان و حمایت از آنان از خطرات و چالشهای فرهنگی در حال برپا شدن است که این دوره پنج روزه از سهم جوانان استان میسان عراق شده است.

فراس الشمّری یکی از ناظران برگزاری این نشست فرهنگی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: این نشستهای فرهنگی با موضوعات اعتقادی و فرهنگی و موضوعات مختلف دیگر برگزار می شود که در کنار دوره های مدیریتی توسط اساتید زبده و باتجربه برگزار می شود.

وی افزود: موضوعاتی که در این نشستها مطرح خواهد شد توسط پرسنل متخصص که مشکلات و چالشهای جوانان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند، انتخاب شده است تا با طرح این موضوعات و پاسخ به آن مشکلات حقیقی جامعه و همچنین سئوالاتی که در ذهن بسیاری از جوانان امروزی است، حل شود.

شرکت کنندگان در این نشست فرهنگی، ضمن تقدیر و تشکر از آستان قدس عباسی و برگزار کنندگان این طرح اظهار داشتند که این نشستها در افزایش معلومات و اطلاعات آنان تأثیر بسزایی داشته است.

برگزار کنندگان این طرح نیز با نظر به درخواستهای مکرر و نتایج این دوره که توسط شرکت کنندگان مطرح شده است، اهمیت استمرار در برگزاری این نشست را احساس نموده اند به ویژه اینکه ما اکنون مرحله ای را سپری می کنیم که از همت جوانان ما که آینده سازان این جامعه هستند می کاهد.

لازم به ذکر است نشستهای فرهنگی القمر سلسله نشستهای فرهنگی است که برای تمامی اقشار جامعه برگزار می گردد. هدف از آن مقابله با چالشهای دینی و فرهنگی و اجتماعی با راهکارهای علمی به دور از تعصب است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: