Huseyî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nden Erbain ziyareti hazırlıkları kapsamında temsilcilere yönelik konferans

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Hizmet Grupları ve Matem Alayları Bölümü; 3 Safer 1441 (2 Ekim 2019) Çarşamba günü öğleden sonra saatlerinde Erbain ziyaretleri hazırlıklarına yönelik geniş kapsamlı bir konferans düzenledi. Bölümün Irak’ın muhtelif eyaletlerindeki temsilcileri ile bir araya gelinen konferansta matem alayları ve hizmet gruplarının Kerbelâ’ya giriş çıkışlarının koordinasyonu ve mubarek Erbain ziyareti süresi boyunca sunulan yeme içme, barınma, sağlık vb hizmetleri masaya yatırıldı.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Hz.İmam Hasan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Konferans ve Forum Salonu’nda düzenlenen söz konusu konferansa Mukaddes Kerbelâ’nın yerel yönetimindeki hizmet ve güvenlik daireleri de katıldı. Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan konferansta ardından Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Hizmet Grupları ve Matem Alayları Bölümü Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân bir konuşma yaptı: “Mubarek Huseynî ayinlerin Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mektebinin düşüncesinde, öğretilerinde ve devam etmesindeki etkisi herkesçe bilinen bir gerçektir. Ayrıca Şehitlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) kıyamının hedeflerini gerçekten somutlaştıran güzel sıfatlar ve erdemler yayarak insani hizmet sunulmasında da rol oynamaktadır. Şehitleri Efendisi’nin (O’na selâm olsun) izinden ilmî, tam kapsamlı bir yolla gidilmesini ve İki Cihan Seyyidesi’nin ‘O milletin nizam (aracını) bizim itaatimiz kılmıştır.’ buyruğunu somutlaştıran bu ayinler; Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ile ruhsal bağ kurmanın en önemli kaynaklarından biridir. Ayrıca bunlar İslam’ın aydın mektebine gerçekten bağlılığı da ifade etmekte, hak ile batıl arasındaki ebedî çatışmaya ışık tutmakta ve yoz Emevî otoritenin pisliğini açıkça ortaya dökmektedir. Zira o iki ekol arasında (Emevî ve Huseynî) çatışma halen devam etmektedir.”

“Bu nedenle Huseynî ayinler (bir anlamda) Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) çizdiği o mücadeleyi temsil etmektedir. Bu yüzden de tağutlar; zulmü ve tuğyanı reddetmedeki sembolikliği nedeniyle bu ayinleri yok etme ve gömmeye çalışmışlardır. Bu nedenle de kutsiyeti ve azametine yaraşır bir şekilde bu ayinlerin parlak ve görkemli yüzünü göstermek her birimiz için birer ödev haline gelmiştir. Bu da bu ayinleri tamamen medenî bir şekilde, Yüce Dini Mercîilerimizin (Allah’ın onlara uzun ömürler versin) talimatlarını esas alarak, Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Bölümümüz tarafından yayınlanan talimatlara bağlı kalarak ve düşmanların bu ayini kötüleme ya da değerini düşürmeye yönelik bir bahane olmasını sağlayacak herhangi bir eylem ve davranıştan kaçınarak olur.”

Ardından Irak’ın genelindeki Huseynî matem alayları ve hizmet grupları adına Hacı Salah el-Maruf bir konuşma yaptı. Konuşmada şunlar yer aldı:“Her sene Huseynî ayin birimleri ve hizmet gruplarının bir araya gelmesini sağlayan bu toplantının düzenlenmesi gerçekten de bir zorunluluktur. Zira (Erbain ziyareti sürecinde) Kerbelâ Irak’ın tüm eyaletlerinden de İslam âleminden de ziyaretçileri karşılamaktadır.”

“Huseynî ayinlerimiz şerefli kimselerin ve Huseynî davanın sahiplerinin boynunda birer emanettir. Dini sapıp gitmekten vb şeylerden korumaktadır. Bu yüzden bizim de herkesin de üzerine düşen; samimiyetle, dürüst bir niyetle bu mubarek dava için çalışmak ve Huseynî hizmet grupları ile matem alaylarını samimi niyet ve yardımlaşma prensiplerinin somutlaştığı yerler haline getirmektir. Güvenliği korumak ve milyonların geldiği bu ziyaretin başarıyla gerçekleşmesi için gayretle çalışmak da (üzerimize düşenlerin bir parçasıdır).”

Konferansta katılımcılar ziyaretçi sayılarının büyüklüğü ile ilgili yaşananlara çözüm oluşturacak ya da çalışmaları kolaylaştıracak birçok anekdot ve öneri paylaştı.

Haberimizin konusu olan bu konferans İki Mukaddes Türbe tarafından daha önce düzenlenen birçok konferansın devamı niteliğindedir. Her sene Erbain ziyareti öncesinde Mukaddes Kerbelâ’ya gelen ziyaretçilerin ve Huseynî ayinlerde hizmet eden Huseynî hizmetkârların genel yararına olacak kouları ele almak amacıyla bu konferans düzenlenmekte ve bu hususa dair birçok mesele üzerinde görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: