Yüce Dini Merceiyet Irak’ta yaşanan sorunlara çözüm sağlayacak ve Iraklıları taleplerini karşılayacak tam kapsamlı bir plan önerdi ve hükümete 2015 yılındaki krizi çözmek için sunduğu planı hatırlattı…

Yüce Dini Merceiyet Irak’ta en son yaşanan olaylarda çözüm oluşturacak bir dizi öneri yayınladı ve 2015 yılında önerdiği krizi çözüp vatandaşların taleplerini getirebilecek planı hatırlattı.

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) tarafından 5 Safer 1441 (4 Ekim 2019) Cuma günü Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde şunlar yer aldı:

“Kardeşlerim, bacılarım… Sizlere Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî (Bereketli gölgesi daim olsun) Bürosu’ndan bize gelen metni sizlere okuyacağım.

(Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile. Geçtiğimiz günlerde Bağdat’ta ve birçok eyalette; barışçıl bir şekilde protesto eden vatandaşlara, güvenlik güçlerine, kamu mallarına ve hususi mallara kınanacak saldırılarda bulunulmuştur. Protestolar birçok durumda arbede eylemlerine ve kanlı çarpışmalara dönmüşmüş; ardında onlarca kurban, büyük sayıda yaralı ve (silahla vurulmuş) kimseler ve gerek hükümet kurumlarında gerekse de diğerlerinde zarar bırakmıştır. Bu sahne çok acı ve üzüntü vericidir; geçen yıllarda yaşananlara da benzerlik arz etmektedir.)

Yüce Dini Merceiyet (daha önce) yöneten taraflara ve güçlerden; memleketin sorunlarına karşı muamele biçimlerini değiştirmeleri, reform ve yolsuzluğa karşı mücadelede de devlet yönetiminde (inanç ya da etnik kökene dayalı) kota ya da adam kayırmacılığa karşı mücadelede ciddi adımlar atmalarını talep etmiştir. Yüce Dini Merceiyet ayrıca reforma engel olan ve taleplerin hafifleyeceğine dair kozlarını yatıran kimseleri de reformun kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ve şayet bir süre hakkını talep etme görüntüsünün hafiflese bile bir süre sonra çok daha güçlü, çok daha geniş kapsamlı bir şekilde geri geleceği konusunda da uyarmıştır.”

“Bugün de Yüce Dini Merceiyet yeniden daha önce talep ettiği şeyi tekrar talep etmekte; üç erke de (yasama, yargı ve yürütme) gerçek reform konusunda elle tutulur ve net adımlar atmaya çağırmaktadır. Yüce Dini Merceiyet parlamentonun yasama ve gözetleme yetkilerine sahip olması nedeniyle bu alanda daha büyük sorumluluğa sahip olduğunu ısrarla vurgulamakta; şayet hükümeti doğuran büyük siyasi kütle yolunu değiştirmediği ve gerçekçi bir surette reformun gereği ve gerektirdiklerini yerine getirmediği sürece pratikte reforma dair hiçbir şey olmayacağının altını çizmektedir.”

“Aynı şekilde yargı erkinin ve denetim mekanizmasının yolsuzluğa karşı mücadele, yolsuzluk yapanların peşine düşülmesi ve halkın mallarının onlardan geri alınması konusunda büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak geçmişte bu hususta zorunlu olan şeyleri yerine getirmemişlerdir. Eğer vaziyet aynı şekilde kalırsa memlekette yolsuzluğun yaygınlaşmasının önünün alınmasına dair bir umut yoktur.”

“Hükümete gelince; üzerine düşen ödevlerini yerine getirmek ve genel hizmetleri iyileştirerek, işsizlere iş fırsatları sağlayarak, hükümet tarafından yapılan atamalarda adam kayırmacılıktan uzak durarak vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek için elinden geleni yapmaktır. Aynı şekilde hükümetin üzerine düşen bir başka husus da adalete teslim edilmelerine zemin hazırlanması için kamu malıyla oynayan ve kamu malına el koyan kimselerin dosyalarını tamamlamaktır.”

“Ayrıca şuna da işaret etmek isteriz. Reform çağrılarının yaşandığı halk hareketliliğinin en yoğun olduğu 7 Ağustos 2015’te Yüce Merceiyet Bürosu yetkili taraflar ile görüşmüş ve şunu önermişti: ‘Yönetim güçleri dışından, ilgili ihtisas alanlarından gelen ve tutarlılığıyla, yüksek liyakatıyla, tamamen dürüst olmalarıyla bilinen isimlerden oluşan bir komite kurulsun. Bu komite de yolsuzluğa karşı mücadele ve istenen reformun gerçekleşebilmesi için gerekli adımları tespit etmeyi uhdesine alacaktır. Komite üyelerine yaşanmakta olan olayları incelikle gözlemleyebilmeleri ve memleketteki etkili aktivitelerde toplantılar yapabilmeleri için izin verilsin. Bu toplantılarda da en başta muhtelif eyaletlerdeki protestocu temsilcileri ile bir araya gelinerek talepleri ve perspektifleri dinlensin. Komite çalışmalarını tamamlayıp gerekli yasama, yürütme ya da yargı adımlarını tespit ettikten sonra gerek yasal kanunlar gerekse de merceiyetin ve halkın desteğinden yardım alınarak bu adımlar aktif hale getirilsin.’ Ancak o zamanda bu öneriye uyulmadı. Muhtemelen bu zamanda buna uyulduğu takdirde (bu öneri) halihazırdaki sıkıntının aşılmasını sağlayabilecek uygun bir koridor oluşturacaktır.”

“Yetkili makamlarda olan ve karar sahibi olan kimselerde iş işten geçmeden aklın, mantığın ve memleketin çıkarının galip geleceğini ümit ediyoruz. Aynı şekilde herkesin şiddet kullanımının ve protesto hareketlerine karşı şiddet kullanımının tehlikesinin farkına varacağını ve böylelikle (meydana gelebilecek) her türlü kötülüğün önünü alacaklarını ümit ediyoruz. Allah-u Teâlâ hepsinin elinden tutsun; Irak’ın ve Irak halkının yararına işler yapabilmeleri (için yardım ihsan eylesin).”

“Yüce Allah’tan halkımızı ve memleketimizi muhafaza buyurmasını ve hepsine her türlü hayrı göstermesini niyaz ederiz; Şüphesiz O Semî-i Mucîb’dir (Pek İşiten ve Dualara İcabet edendir). Ve Dualarımızın sonu ‘Âlemlerin Rabbi’ne hamdolsun’dur. Allah’ın salât ve selâmı Hz. Muhammed’e ve O’nun pek Pâk, pek Güzel (kokulu) Hanedânı’na (Ehlibeyti’ne) olsun!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: