راه بهشت: صحنه هایی از حرکت زائران کربلاء، بصره نیمه خالی و ذی قار شاهد اوج زائران است

استان بصره بعد از گذشت بیش از هفت روز و استقبال از زائران حسینی اکنون تقریبا از وجود زائرانی که برای انجام مراسم اربعین راهی کربلاء شدند، خالی شده است. بنا بر گزارش هیات رسانه ای شبکه الکفیل در راهپیمایی اربعین، اهالی بصره پذیرای همه زائرانی بودند که از استانهای مجاور و یا خارج از خاک عراق به دورترین نقطه جهت مشارکت در راهپیمایی اربعین بودند.

بنا بر اعلام این شبکه، هنوز استان بصره از زائران اربعینی خداحافظی نکرده بود که موکب های خدمت رسانی استان، لباس خدمت پوشیده و در طول مسیر حرکت زائران به خدمت رسانی پرداختند.

اوج حضور زائران اکنون در استان ذی قار و خروج های این استان به ویژه در مرز با استان المثنی است وآنچه که این استان را از سایر استانها متمایز می کند این است که این استان از سه محور اصلی برخوردار است که زائران از طریق آنها وارد شهر می شوند.

محور اول: مسیر شهرستان الجبایش است که از سید دخیل، شهر ناصریه مرکز استان ومنطقه البطحاء می گذرد. این مسیر، مسیری است که تعدادی از مردم مناطق استان بصره و دیگر مناطق از آن استفاده می کنند.

محور دوم: از منطقه الطار شروع می شود ودر ادامه از استانهای الکرمة، سوق الشیوخ و منطقه الفضلیة، شهر الناصریه مرکز استان و البطحاء می گذرد. این مسیر هم از مسیرهای مورد استفاده اهالی تعدادی از مناطق استان بصره و مناطق اطراف است.

محور سوم: از استان های الغراف والشطره، منطقه النصر، استانهای الرفاعی و القلعة عبور و به منطقه الفجر در استان القادسیة می رسد. از این مسیر اهالی استان میسان و مناطق اطراف استفاده می کنند.

محورهای سه گانه این ویژگی را به این شهر داده تا ورودی اصلی زائران اربعین از استانهای جنوبی عراق باشد از این رو این استان شاهد تعداد زیادی از زائران است و دارای بیشترین تعداد موکبهای استقبال کننده از آنها است این استان با بیش از 4000 موکب پذیرای زائران است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: