خدمت رسانی بیش از 3400 موکب خدمت رسانی به زائران اربعین در استان ذی قار

بخش شعائر و موکبهای حسینی وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی اعلام کرد که تعداد موکبهای خدمات رسانی در مرزهای اداری استان ذی قار در سال جاری به (3422) موکب رسیده است که نام این موکبها در فهرست داده های این بخش ثبت شده است.

این بخش تاکید کرد، علاوه بر این موکبها، صدها حسینیه و خانه های مسکونی و موکبهای دیگر هستند که از نخستین روز ورود زائران به استان ذی قار، به خدمت رسانی می پردازند، اما نامشان در فهرست داده ها ثبت نشده است.

این بخش ادامه داد: موکبهایی هستند که در استانهای دیگر در مسیر زائران مستقر هستند و همچنین موکبهای دیگری نیز با سایر موکبهای استانها برای ارائه خدمات در استان کربلا و در مسیرهای منتهی به آن خدمت میکنند.

این بخش اعلام کرد: فعالیت موکبهای خدمات رسانی حسینی فقط محدود به بخش ارائه خدمات نمیشود، بلکه این موکبها نقش کارآمدی در همکاری با دستگاه ‌های امنیتی و خدمات رسانی در این استان دارند و با خارج شدن كامل زائران از این استان، صاحبان موکبها با پای پیاده راهی کربلا می‌شوند تا به دو افتخار خدمت رسانی و زیارت دست یافته باشند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: