تلاش غیر مشهود پرسنل اطاق پیام الکفیل در آستان مقدس عباسی

اطاق پیام الکفیل
در راستای ایجاد ارتباط بین تمامی قسمتهای فعال در زیارت اربعین حسینی و به منظور فراهم نمودن بستر لازم برای برگزاری موفق این زیارت، پرسنل شاغل در اطاق پیام ( بی سیم) آستان مقدس عباسی نقشی فعال و البته غیر مشهودی دارند.
این قسمت بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه قسمت مخابرات حرم مطهر عباسی وظیفه تامین ارتباط رادیوئی و تلفنی بین قسمتهای مختلف حرم مطهر و ادارت و نهادهای همکار در مراسم زیارت اربعین را بر عهده دارد.
این قسمت با استقرار نماینده ای در مرکز کنترل و فرماندهی عملیات کربلا بطور 24 ساعته ارتباط بین این مرکز و ادارات خدماتی استان با حرم مطهر را حفظ نموه است.
این واحد همچنین اداره و کنترل سه ایستگاه گمشدگان مستقر در مبادی ورودی شهر کربلا را بر عهده داشته و با بهره گیری از ارتباط رادیوئی، زمینه بازگشت افراد گمشده به خانواده را فراهم می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: