معصومیت کودکان با طوفان اربعین همراه شد!

.
مولای من، حتی کودکان به پیشگاهت آمده اند
اتفاقی که همه را متعجب نموده است
این کودکی است که به همراه اولیائش با همتی بلند و عزمی استوار با وجود تمامی خطرها و احتمالات، پای در راهی بس سخت و دشوار نهاده و از تورم پاهای کوچکش به وجد آمده است!
عشقی عجیب او را زنده نگاه داشته و کلمات از عهده توصیف این عشق قاصر است . آن هنگام که از این طفل حسینی علت حضورش در مراسم اربعین را جویا شدیم فقط با یک جمله پاسخ ما را داد. او گفت: چون حسین است!! و بس...
آقای ما، مولا و پیشوای ما، این طوفان ،کودکان عاشق تو را با خود به همراه آورده است.اطفالی که به سن تکلیف نرسیده و حتی نماز و روزه بر ایشان واجب نگردیده است اماعشق به تو قانون خود را دارد.
دوربین شبکه جهانی الکفیل حرکت این عاشقان کوچک را برای شما عزیزان رصد نموده است.
لازم به ذکر است حرمین مطهر حسینی وعباسی اقدام به چاپ 750 هزار کارت شناسائی برای ثبت مشخصات کودکان شرکت کننده در مراسم اربعین به همراه سایر مشخصات فردی نموده تا در صورت فقدان این عزیزان امکان دسترسی به خانواده هایشان تسهیل و تسریع گردد.همچنین محلهایی برای استقرار این کودکان تا زمان بازگشت به دامان خانواده پیش بینی شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: