مصاحبه موسسه رسانه ای DW کشور آلمان با آستان قدس عباسی

احتیاجات مالی آستان قدس عباسی از کجا تامین می شود و چگونه صرف می گردد؟
آیا آستانهای مقدس عراق وابسته به دولت عراق هستند؟
رابطه مرجعیت عالی دینی با آستانهای مقدس عراق چیست؟


این سئوالها، سئوالهایی هستند که خبرنگار شبکه DW کشور آلمان قبل از آغاز مصاحبه شبکه با مسئول فرهنگ و رسانه بین الملل آستان مقدس عباسی برای آگاهی خود سئوال کرد.

این گفتگوی دوستانه در غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت آلمان صورت گرفت.

جسام محمد السعیدی مسئول فرهنگ و رسانه بین الملل اینگونه گفتگوها و مصاحبه ها را با نظر به وجود حمله های رسانه ای ضد آستانهای مقدس مهم عنوان نمودند و آن را پاسخی به شبهاتی دانست که در برخی از شبکه های رسانه ای مطرح شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: