Çok önemli: Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi H.1441 yılı Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Erbain ziyareti için gelen ziyaretçi sayısını ilan etti

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi 19 Ekim 2019 (20 Safer 1441) Cumartesi günü hicri 1441 senesinde Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü (Erbain) ziyareti için gelen ziyaretçi sayısı ile ilgili duyuruda bulundu. Mukaddes Türbe 6 Safer’den 20 Safer günü öğle vaktine kadar Mukaddes Kerbelâ şehrine getiren ana güzergâhlar üzerinde özel kameralar ve elektronik sistemle yapılan sayıma göre toplam 15229955 (Onbeş milyon ikiyüzyirmi dokuz bin dokuzyüzelli beş) ziyaretçi geldiğini söyledi.

Selâm olsun Huseyn’e, Huseyn’in oğlu Ali’ye, Huseyn’in evlatlarına, Huseyn’in dostlarına…

Selâm olsun Ebelfazl Abbas’a!...

Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Erbaini münasebetiyle Allah’ın yeryüzündeki hücceti Hz.İmam Sahibuzzamân’a (Allah’ın salât ve selâmı O’nun ve Pâk Atalarının üzerine olsun), büyük dini mercilerine ve İslam âlemine en içten taziyelerimizi sunarız. Yüce Allah (Azze ve Celle) Müslüman memleketleri tüm kötülüklerden korusun ve Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) ziyaretçilerini sağ salim, amelleri ve itaatleri kabul edilmiş olarak memleketlerine geri ulaştırsın.

13 yüzyıldır yaşanan gelenek bu yıl da devam etti ve Mukaddes Kerbelâ şehri Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ziyaretçileri ve misafirlerine hizmet ile şereflendi. Mukaddes Kerbelâ Türbeleri hizmetkârları değerli ziyaretçileri karşılama ve onlara çeşitli hizmetler sunma onuruna nail oldu. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin yeme içmeden matem faaliyetlerinin organize edilmesine, barınmaya ve tıbbî hizmetlere kadar sunduğu birbirinden farklı hizmetlerden biri de Mukaddes Kerbelâ’nın ana güzergâhları üzerinden gelen ziyaretçilerin elektronik sayımı hizmetiydi. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Telekomünikasyon Şubesi’nin ardı ardına dört yıldır sunduğu hizmet kapsamında elde edilen bilgiler; El-Kefîl Bilgi ve İstatistik Araştırmaları Merkezi’nin süzgecinden geçiyor ve Mukaddes Kerbelâ’ya giriş yapan ziyaretçiler hakkında nihai veriler elde ediliyor.

Bu çalışmaya göre; Hicri 1441 yılında 6 Safer gününden 20 Safer günü öğle saatlerine kadar beş ana güzergâh (Bağdat – Kerbelâ, Necef – Kerbelâ, Babil – Kerbelâ, Huseyniyye – Kerbelâ ve Hürr – Kerbelâ) üzerinde elektronik sayım sistemine göre yapılan sayım sonucunda 15229955 on beş milyon ikiyüzyirmidokuz bin doku ziyaretçinin giriş yaptığı tespit edildi. Bu sayı geçen yıl H.1440’de 15322949, H.1439 senesinde 13874818 ve H. 1438 yılında da 11210367 idi.

Yüce Allah hepsinin amellerini kabul buyursun ve herkese O’nu razı edip hoşnut edecek işleri yapma başarısı versin.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: