تحسین هیأتی از کشور عمان از محصولات فرهنگی آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب آلمان

هیأتی از کشور عمان متشکل از مسئولان دو وزارتخانه رسانه و فرهنگ این کشور، محصولات فرهنگی آستان قدسی عباسی را در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در آلمان ستود.

برگزاری گفتگوهای معرفتی میان هیأت وزارت رسانه كشور عمان و احمد الراضی الحسینی، نماینده آستان قدس عباسی در اروپا مهمترین بخش بازدید هیات وزارتخانه های رسانه و فرهنگ عمان از غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بود.

در همین راستا، استاد حارث الرشيدی از وزارت رسانه كشور اقدامات معرفتی آستان قدس عباسی و حضور آستان در نمایشگاه را ستود.

استاد شاذان عبد الله الرمحی از وزارتخانه مذکور نیز مشارکت شرکت نهادهای مختلف عراقی در این نمایشگاه و در رأس آن آستان قدس عباسی را تحسین کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: