استقبال شهروندان اروپایی‌ از آثار عرضه شده آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

آثار غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت آلمان با استقبال چشمگیر موسسات بین المللی نشر درباره کیفیت چاپ آنها و استقبال پژوهشگران و مخاطبان اروپایی شرق شناس ونیز اقلیتهای عربی به محتوای متنوع این آثار روبه رو شد.

موسسات انتشاراتی آسیای شرقی و غربی در کشورهای عربی ضمن بازدید از آثار انتشارات الکفیل کیفیت بالای جلد و روکش کتب را تحسین کردند.

یکی از موسسات انتشاراتی بلاروس که در زمینه چاپ قرآن کریم فعالیت دارد، از ارتباط با انتشارات الکفیل برای صادرات مواد اولیه به آن ابراز تمایل نمودند.

با هماهنگیهای مدیریت غرفه آستان قدس عباسی جلسات گسترش همکاری میان انتشارات الکفیل و این دو بخش مذکور برگزار گردید.

شهروندان آلمانی بیشترین اهتمام را به آثار مستند و تاریخی به ویژه تاریخ عراق از جمله انتفاضه شعبانیه در سال ۱۹۹۱ داشتند و از نهادهای فرهنگی آستان خواستند تا هر آنچه را که به ملت آلمان کمک می کند تا با تاریخ و تمدن عراق به ویژه دوره های قدیمی در سومر، أکد، بابل، آشور و دوره های اسلامی در قرون وسطی بیشتر آشنا شوند؛ به چاپ برساند.

بسیاری از بازدیدکنندگان عربی و خارجی از غرفه آستان قدس عباسی درخواست کردند تا عناوین بیشتری از آثار مراکز پژوهشی و تحقیقاتی آستان که در غرفه شرکت دارد ارائه گردد. همچنین از مدیریت غرفه و نمایندگی آستان قدس در اروپا خواستند این پدیده فرهنگی که بزرگترین پدیده جهان در نوع خود است تداوم یابد و عناوین بیشتری از آثار در زمینه های فلسفه و علوم اجتماعی و تحکیم خانواده عرضه شود.

برخی اساتید دانشگاههای آلمان نیز نشانیهای ارتباط با مرکز بین المللی تحقیقات العمید و مرکز مطالعات استراتژیک اسلامی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس را گرفتند تا برای اشتراک سالانه مجله های العمید، الباهر و الاستغراب با این دو مرکز اقدام نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: