نظافت بين الحرمين و مناطق مجاور آن بعد از زیارت اربعین

پرسنل بخش بين الحرمين وابسته به آستانهاى قدس حسينی و عباسی پس از پایان مراسم زیارت اربعین نظافت بین الحرمین و خیابانهای منتهی به آن را با همکاری تمامی کارکنان آغاز کردند.

نافع الموسوی، رئیس این بخش به شبکه جهانی الکفیل گفت: این اقدام همه ساله با پایان مراسم اربعین آغاز می شود. در این پویش گسترده تمام پرسنل بخش بین الحرمین شرکت دارند و بیش از هجده خودروی جمع آوری زباله و برخی ماشین آلات رفت و روب استفاده می شود. تاکنون بیش از دو هزار و پانصد تن زباله جمع آوری شده است.

وی افزود: این اقدامات به منظور جمع آوری زباله به صورت شبانه روزی ادامه دارد تا تمامی زباله های خیابانهای اطراف بین الحرمین و منتهی به آن تا ورودی های قسمت قدیمی شهر جمع آوری شود
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: