Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda değişim: Muharrem ve Safer aylarının hüznünü yansıtan manzara kaldırıldı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Muharrem-i Harâm ve Safer-i Hayr ayına ait özel geleneği kapsamında her sene Muharrem ayında matem sancağını dalgalandırıp mubarek mekânı hüznü yansıtan yazılar, tabelalar ve kara renkli kumaşlarla süslüyor. Safer ayı bitinceye kadar da bu hazîn atmosfer devam ediyor.

Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Safer ayı bitinceye kadar Huseynî hüzün manzaraları sürdü. Safer ayının bitişi ile birlikte matemi sembolize eden siyah renkli kubbe sancağı indirildi ve yerine kızıl renkli sancak göndere çekildi. Ardından Mukaddes Ziyaretgâh’ın ana avlusunda ve koridorlarında yer alan matem kaplamaları indirildi. Akabinde de dış surda yer alan kara renkli büyük kumaşlar indirildi. Sonrasında da Harem-i Mutahhar ve Sahn-ı Şerîf yıkanıp buralara güzel esanslar sürüldü ve tütsüler yakıldı. Akabinde de yeni halılar serildi.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin her yıl bu iki ayda (Muharrem-i Haram ve Safer-i Hayr) özel bir matem manzarasına bürünmesi; Pâk Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) bu aylarda yaşadığı musibetleri hatırlatmak ve bu musibetlere duyulan hüznü yansıtmaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: