تداوم اجرای پروژه مجتمع اداری بخشهای وابسته به آستان قدس عباسی

پروژه احداث مجتمع اداری بخشهای وابسته به آستان قدس عباسی از جمله پروژه های در دست انجام است که بعد از پایان آن اکثر پرسنل کارگزار داخل آستان قدس عباسی به آنجا منتقل می شوند.

این مجتمع اداری متشكل از یک ساختمان دوازده طبقه به مساحت هزار و پانصد متر مربع است که هر طبقه به یک یا دو بخش از بخشهای آستان اختصاص می یابد. مساحت طبقه زیر همکف هزار و صد متر مربع است و به عنوان پارکینگ خودروها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبقه همکف دارای سالن پذیرایی و بخشهای خدماتی است اما طبقات دیگر به مساحت هزار و دویست و پنجاه متر مربع در هر طبقه ویژه ما بقی بخشهای آستان خواهد بود.

این فعالیتها با همکاری مجری پروژه که یک شرکت پیمانکاری بازرگانی انگلیسی محسوب می شود در دست انجام است.

این پروژه در نتیجه گسترش چشمگیر بخشهای وابسته به آستان در پی توسعه فعالیتها و دامنه خدمات آنها حاصل شده است. نظر به اینکه اکثر این بخشها در داخل صحن مطهر قرار دارد و اقدامات توسعه موجب کم شدن فضای آن شده است و نيز به جهت تخصیص حرم حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) به زیارت و اعمال عبادتی زائران، تولیت آستان قدس عباسی بر آن شد تا مجتمع ویژه ای را متشکل از تمام بخشها تاسیس کند تا همه کارمندان در یک مکان مستقر شوند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: