توزیع هزاران لیتر آب آشامیدنی خنک میان تظاهرات کنندگان کربلا

آستان قدس عباسی همچنان حمایتهای خود را از تظاهرات مردمی مسالمت آمیز و معترضانی که حقوق مشروع خود را مطابق قانون اساسی عراق و با تایید مرجعیت عالی دینی مطالبه می کنند ادامه می دهد و میان آنها آب آشامیدنی خنک توزیع می نماید.

احمد هنون، مسئول واحد آبرسانی بخش امور خدماتی آستان قدس عباسی که انجام این اقدامات را به عهده دارد، در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: مسئولان این واحد با دستور تولیت آستان قدس عباسی و در چارچوب تلاشها برای حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و مشارکت در پاسخگویی به بخشی از نیازهای معترضان، هزاران لیتر آب و دهها قالب یخ به منظور خنک کردن کلمنهای آب شرب برای تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی فراهم کرده اند.وی گفت، این اقدامات به اینجا محدود نمی شود بلکه هزاران بطری آب از کارخانه تولید آب معدنی الکفیل توسط مسئولان این واحد و خادمان افتخاری بخشهای دیگر میان شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز توزیع شده است. وی افزود: تلاش ما ادامه دارد و در صورت نیاز، مقادیر بیشتری آب میان تظاهرات کنندگان توزیع می کنیم.

شایان ذکر است آستان قدس عباسی مجموعه ای از خدمات را در حمایت از معترضان ارائه کرده است که شامل موارد زیر می شود: تهیه هزاران وعده غذایی در مهمانسرای آستان و توزیع آن در اماکن حضور تظاهرات کنندگان، توزیع هزاران بطری آب آشامیدنی، توزیع آب میوه، میوه و چای در ساعات مختلف روز، اعزام خودروهای ویژه برای پاکسازی میدان تظاهرات و حوالی آن، درمان رایگان تمامی بیماران از میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در بیمارستان الکفیل.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: