جایگاه اول مجله مطالعات شرق شناسی در رتبه بندی ضریب تاثیر مجلات عربی 2019

مجله مطالعات شرق شناسی وابسته به مرکز اسلامی مطالعات راهبردی بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی رتبه نخست را در رده بندی ضریب تاثیر مجلات عربی سال 2019 در رشته های تاریخ و جغرافیا کسب کرد.

این مجله با کسب ضریب تاثیر 0943/0رتبه نخست را در رشته های مذکور از آن خود نموده است و این دستاورد بزرگی برای مقالات علمی این مرکز و عراق به شمار می رود.

شاخص ضریب تاثیر امکان ارزیابی کمی و کیفی مجلات عربی تخصصی و سنجش اهمیت آنها را مشخص می نماید. ضریب تاثیر همچنین میزان استناد مقالات جدید را به مقاله های چاپ شده این مجلات منعکس می کند و از این جهت مجله ای که از ضریب تاثیر بالا برخوردار است مهمتر و در جامعه علمی بیشتر مورد اعتماد است.

ضریب تاثیر آرسيف "Arcif" زیر نظر شورای نظارت و هماهنگی است. این شورا متشکل از برخی طرفهای عربی و بین المللی است از جمله دفتر منطقه ای یونسکو در بیروت، کمیته غرب آسیای سازمان ملل (اسکوا)، کتابخانه الاسكندريه، پایگاه اطلاعات شناختی انجمن کتابخانه های تخصصی جهان و نیز کمیته علمی متشکل از کارشناسان و دانشگاهیان مشهور کشورهای عربی و انگلیسی است.

شایان ذکر است، ضریب تاثیر"Arcif" اطلاعات بیش از سیصد عنوان مجله عربی علمی و پژوهشی در رشته های مختلف را جمع آوری و بررسی و تحلیل کرده است. این مجلات از سوی بیش از هزار و چهارصد نهاد علمی و پژوهشی در بیست کشور عربی منتشر شده است و تنها چهارصد و نود و نه مجله علمی در آن موفقیت کسب نموده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: