خطبه مرجعیت دینی عراق در 13 مه 2011 بیانگر اهتمام دیرینه ایشان به مبارزه با فساد و توجه به خواسته های مردمی

مرجعیت عالی دینی عراق نخستین شخصى هستند که خواهان مبارزه با فساد در نهادهای کشور شده اند. ایشان اولین دعوت کننده به پرهیز از عملکرد سست در نهادهای کشور و نخستین کسی هستند که نسبت به نادیده گرفته شدن صدای مردم هشدار دادند و این امر بر دنبال کنندگان خطبه های ایشان در سالهای گذشته پوشیده نیست.مهمترین نکاتی که مرجعیت عراق در خطبه روز جمعه سیزدهم مه 2011 برابر با بیست و سوم اردیبهشت 1390 به آن پرداختند و توسط شيخ عبد المهدی الكربلائی در صحن مطهر حسینی قرائت شد به شرح ذیل است:وی به اهمیت رای دادن پارلمان به سه معاون رئیس جمهور پرداختند و خطاب به همه فراکسیونهای سیاسی در مجلس از نادیده گرفتن مطالبات ملت عراق انتقاد نمودند.

ایشان همچنین به مساله کاهش حقوق نمایندگان، وزرا و مسئولان عالی رتبه و روسای سه گانه پرداختند وخواستار کاهش حقوق نمایندگان، وزرا و مسئولان عالی رتبه و روسای سه گانه شدند وفرمودند: این دو موضوع سبب کاهش حیف و میل بودجه عمومی کشور می شود.

مرجعیت عالی همچنین بر مساله اجتناب از عملکرد ضعیف در دستگاههای کشور به واسطه افزودن مناصب جدید بی فایده و نمادین تاکید کردند.

وی همچنین نادیده انگاشتن خواسته های مردم را توهین به نظرات ملت عراق دانستند که خواهان حذف پستهای تشریفاتی و اضافی و کاستن از حقوق آنان هستند.

مرجعیت عالی دینی به همه فراکسیونهای سیاسی پارلمان نسبت به نادیده گرفتن و بی توجهی نمایندگان به نظرات مردم هشدار دادند و این امر را خطری تهدید آمیز علیه آینده سیاسی همه سیاستمداران عنوان فرمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: