نهال کاری و هرس درختان خیابانهای کربلا توسط مجموعه گلخانه های الکفیل

پروژه درختکاری در اطراف خیابانهای کربلا و فضای سبز شهر کربلای معلی که یکی از پروژه های آستان قدس عباسی به شمار می رود و گسترش و نگهداری فضای سبز را نیز آستان عباسی برعهده دارد.

مسئولیت اجرای پروژه گسترش و نگهداری فضای سبز را مجموعه گلخانه های الکفیل بر عهده گرفته است که به کشاورزی محدود نمی شود بلکه اقداماتی از جمله آبیاری، جایگزینی درختان آسیب دیده و مبارزه با آفات و اصلاح زمین و نهال کاری هرس کردن به صورت را نیز شامل می شودمجموعه گلخانه های الکفیل اقدامات آماده سازی درختان کاشته شده در پروژه درختکاری آستان قدس عباسی در خیابانهای مركز شهر كربلا و خیابانهای اصلی استان کربلای معلی و فضاهای سبز را انجام داده اند.

این اقدامات فصلی از مدت نه چندان کوتاهی آغاز شده است.

زمان آغاز اجرای آن هنگامی بود که بخشی از درختان در ایام زیارتی محرم و صفر دچار آسیب دیدگی شدند. به منظور دوام سرسبزی و طراوت خیابان، کارکنان مجموعه گلخانه های الکفیل به اقدامات زیر مبادرت ورزیدند:

- کندن درختان آسیب دیده و جایگزینی آن با درختان دیگر در همان رده.

- کود دهی به درختان

- آماده سازی مکانهای کاشت درختان جدید

- انجام فرایند هموار کردن خاک

شایان ذکر است این پویش بخشی از پروژه مجموعه گلخانه های آستان قدس عباسی درخصوص درختکاری استان کربلای معلی و مشارکت در زیباسازی آن به بهترین شکل است وهمه درختان و نهالهای زینتی و گلهای داخلی نیز از تولیدات آستان قدس عباسی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: