خطاب مرجعیت عالی به مسئولان در خطبه دوم نماز جمعه کربلا در تاریخ 3/6/2011

ارزش هر مسئولی به مقدار آنچه که به کشور خدمت می کند، است نه به اندازه ای که کشور به او امتیاز می دهد و انسان شجاع کسی است که می گوید من نمی توانم از پس این مسئولیت برآیم و از بر عهده گرفتن مسئولیت کنارگیری می کند.

اين موضوع یکی از موضوعاتی بود که مرجعیت عالی در خطبه نماز جمعه که در تاریخ 30 جمادی الثانی 1432 مصادف با 3/6/2011 به امامت سید احمد صافی نماینده مرجعیت عالی قرائت شد؛ بیان فرمودند.

اين موضوع یکی از پیامهای مرجعیت عالی بود که در خطبه نماز جمعه که در تاریخ 30 جمادی الثانی 1432 مصادف با 3/6/2011 به امامت سید احمد صافی نماینده مرجعیت عالی قرائت شد.

مهمترین نکاتی که در این خطبه بیان شد به شرح ذیل است:

- ضروری است که مسئولان با تمامی توان به شهروندان و میهن خویش خدمت نمایند و ارزش هر مسئولی به آن اندازه ای است که به کشور خدمت می کند نه به اندازه ای که کشور به او امتیاز می دهد.

- باید مسئولان در دوره آموزشی ای تحت عنوان «مسئولیت پذیری» شرکت کنند. مسئولان باید بدانند که این مسئولیت، مسئولیتی نیست که باید به آنها تبریک بگویند، بلکه این باری بزرگ وامتحان سختی است که یا در انجام آن موفق می شوند و یا ناکام خواهند ماند.

- مرجعیت عالی در گذشته سئوال نمودند که آیا مسئولی ساعات کاری که با تاخیر به محل کار رفته را جبران می کند؟ آیا در آخر ماه به این فکر می کند قسمتی از حقوقی که دریافت نموده حق او نیست؟

اگر مسئولان اینگونه خود را مورد حساب قرار دهند، محبت مردم را به خود جلب می کنند و به وظایف خود در قبال میهن خویش عمل می نمایند.

- گروههای سیاسی اداره امور کشور را برعهده دارند و مسئولیت حل مشکلات از وظایف همین گروهها است.

(سپس با تعجب این سوال مطرح فرمودند) کدام بهتر است، اینکه برخی از وابستگان به گروههای سیاسی به حل مشکلات کشور بپردازند یا اینکه برخی از آنها به ایجاد فتنه و تفرقه مشغول شوند؟ چرا برخی از گروهها برای حل مشکلات از افراد ماهر و متخصص استفاده نمی کنند؟ چرا همیشه اختلافات وجود دارد و برای حل آنها به توافقی نمی شود؟

آیا وظیفه یک مسئول حل مشکلات نیست؟

- مرجعیت عالی از مسئولان خواستند که گامهای جدید برای حل مشکلات کشور بردارند و بیان نمودند که انسان شجاع کسی است که با جرأت بگوید من نمی توانم از عهده این کار برآیم و از قبول مسئولیت عذرخواهی کند.

مرجعیت عالی از سالهای گذشته تاکنون مسئولان را به اصلاح امور کشور دعوت نموده اند ولیکن متاسفانه هیچ اقدامی از گروههای سیاسی که امور کشور را بر عهده دارند صورت نگرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: