اعلام همبستگی دانشگاه العمید با تظاهرات مسالمت آمیز عراق

دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی همچون موسسات آکادمیک عراق با پیروی از کارکنان آستان قدس عباسی حمایت خود را از شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز که حقوق مشروع خود را مطابق با قانون اساسی و با تایید مرجعیت عالی دینی مطالبه می کنند، اعلام کرد.

پرسنل و دانشجویان دانشگاه العمید در راستای حمایت از تظاهرات مسالمت آمیزی که در اول اکتبر گذشته آغاز شد و به منظور همبستگی با تظاهرات کنندگان به خیابانها آمدند.

این تجمع شامل قرائت سوره فاتحه و هدیه به ارواح شهدای تظاهرات و قرائت بیانات پندآمیز دکتر موید الغزالی، رئیس دانشگاه الکفیل بود که با حضور دکتر علاء الموسوی، معاون اداری، روسای دانشکده ها و نیز مدیران بخشهای علمی و مدیریتی دانشگاه برگزار شد.

نقش دانشگاه و دانشجویان فقط به این اقدام محدود نشد بلکه آنها در میادین تظاهرات حاضر و به ارائه خدمات پزشکی و لجستیکی به برادران تظاهرات کننده اقدام نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: