تجمع دانش آموزان و کارکنان مدارس العمید وابسته به آستان قدس عباسی، جهت ابراز همبستگی با تظاهرات کنندگان عراقی

دانشجویان و پرسنل مدارس مجموعه آموزشی العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی در راستای حمایت از تظاهرات کنندگانی که خواهان حقوق مشروع سلب شده خود هستند، دست به تجمع زدند.

تجمع دانشجویان و پرسنل مجموعه آموزشی العمید با شعارهای حاوی مضامین وطن دوستی و اصلاح طلبی و نیز فعالیتهای دیگری همراه بود که وابستگی و عشق به میهن و همبستگی با تظاهرات کنندگانی که خواهان زندگی آزادانه ، آبرومندانه و آینده ای سزاوار ملت عراق هستند، را به تصویر کشید.

شایان ذکر است، این تجمع در راستای پیروی از بیانات مرجعیت عالی دینی که در خطبه های نماز جمعه آستانهای قدس حسینی و عباسی در شهر کربلای معلی مطرح می شود، برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: