در راستای تقدیر از نقش آستان قدس عباسی در حفظ میراث مکتوب عراق؛ آستان قدس عباسی به کنفرانس سازمان یونسکو دعوت شد

در راستای تقدیر از اقدامات مقتضی کتابخانه آثار و نسخ خطی آستان قدس عباسی در زمینه های مختلف تخصصی، سازمان یونسکو از آستان قدس عباسی دعوت کرد تا در کنفرانس بین المللی «حمایت از حفظ میراث مکتوب کشورهای عربی» که اوایل ماه آینده در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود، حضور یابد.

عمار حسین الجواد از کتابخانه آستان قدس عباسی در گفت و گو با شبکه الکفیل درباره دعوت از آستان برای حضور در این کنفرانس بیان کرد: این کنفرانس با هدف تقویت همکاری میان نهادهای ملی حفظ خاطرات، آرشیو و کارشناسان حفظ و نگهداری در جهان عرب برگزار می شود.

به گفته او در این کنفرانس چندین سمینار و نشست با حضور کارشناسان برجسته و مدیران کتابخانه های ملی و متخصصان حفاظت و سازمانهای بین المللی با هدف در پیش گرفتن بهترین اقدامات در زمینه حفاظت و نگهداری (ازآثار خطی)، تسلط بر ایده ها و استراتژیهای مختلف برای محافظت از آثار مکتوب جهان عرب برگزار خواهد شد.

وی افزود: پروژه های آستان قدس عباسی برای متخصصان جهان حائز اهمیت است و تأثیر این پروژه ها در محافل علمی و کتابخانه ای و تخصصی در زمینه حفاظت از آثار مکتوب ملموس است. همچنین طرح این تجربیات در نشستهای منطقه ای بزرگ مثل این کنفرانس و حضور متخصصان کتابخانه ملی و مراکز حفاظت و نگهداری منطقه و ارائه دعوتنامه ویژه از سوی سازمانهای بین المللی و جهانی دلیلی روشن بر صحت روش و ساز وکار اتخاذ شده از سوی کتابخانه آثار خطی آستان قدس عباسی است.

کنفرانس بین المللی «حمایت از حفظ میراث مکتوب کشورهای عربی» با همکاری کتابخانه ملی قطر در سالن این کتابخانه در دوحه برگزار خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: