آغاز مداوای مجروحان تظاهرات الناصریه توسط تیم پزشکی بیمارستان الکفیل

تیم پزشکی بیمارستان تخصصی الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی با همکاری پرسنل پزشکی بیمارستان الحسین (عليه السلام) در استان ذی قار معاینه تظاهرات کنندگان تظاهرات مسالمت آمیز را در این استان آغاز کردند. طرح معاینه، بیمارانی که نیازمند درمان فوری هستند و نیز تشخیص بیمارانی که وضعیت وخیم دارند برای انتقال به بیمارستان از طریق اورژانس را شامل خواهد شد.

اقدامات معاینه به اینجا محدود نمی شود بلکه این تیم خدمات درمانی جدیدی را در بیمارستان فراهم نموده است و امید می رود که این اقدامات تا زمان پایان طرح برنامه ریزی شده ادامه یابد.

لازم به ذکر است، بیمارستان تخصصی الکفیل کاروانهای حامل کمکهای پزشکی و درمانی را به همراه یک تیم پزشکی در تخصصهای مختلف برای مداوای مجروحان تظاهرات استان ذی قار اعزام کرده است که در بیمارستان الحسین (عليه السلام) بستری هستند و وضعیت برخی از آنها وخیم است.

شهر الناصریه مرکز استان ذی ‌قار چهارمین شهر بزرگ عراق است که صحنه تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای مطالبه حقوق مشروع خود است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: